نجو از مصدر جستن به معنی جستجو کردن میاد.  کلمه نجو فعل نهی هست و برای درخواست انجام ندادن کاری استفاده میشه .

نجو یعنی ما از شما درخواست می کنیم تا بجای گشتن توی اینترنت و پرداخت هزینه های زیاد و زمان زیاد از زندگی خودتون لذت ببرین . بجای اینکه ساعت ها دنبال فیلم - آهنگ - بازی - نرم افزار - عکس - مطلب خاصی بگردین فقط با بیان اون خواسته به مقصودتون برسین .

ما مثل یک غول چراغ جادو آرزو های شما رو برآورده میکنیم و شما رو به خواسته هاتون  می رسونیم .

 

Support